Giải thưởng và chứng nhận


Huy chương vàng Tuần Lễ Xanh Quốc tế do Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cấp.

Image title


Giấy chứng nhận đủ kiều kiện đảm bảo ATTP Loại A do Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Long An cấp