Nhà máy sản xuất

VSF hiện có nhà máy sản xuất tại Khu Công Nghiệp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Tổng sản lượng hàng năm theo công suất thiết kế khoảng 5.000 tấn. VSF đã có thị trường với nhiều quốc gia Châu Á và đang mở rộng sang các nước EU, Trung Đông và nhiều quốc gia khác